„Солво“ ООД е българска фирма, специализирана в химическото производството, по-специално в производството на реагенти за пречистване на питейни и отпадни води.

През 1976 е патентована уникална българска технология за производство на алуминиев оксихлоирд (OAX-15), базираща се на разтваряне на метален алуминий в солна киселина в условия на вътрешна електролиза:
No 28756, 1976
No 77 12594-6-OCH, 1982
No 61018-OCH, 1982

През 1994 базовата технология на продукта от 1976 OAX-15 е доразвита и е въведена нова генерация високо-ефективен комплексен реагент (коагулант-флокулант-сорбент) CFS-SOLVO. В повечето случаи, CFS се предлага като воден разтвор.

Продуктът CFS-SOLVO е усъвършенствано евтино технологично средство за подобряване пречистването на води!