ПСПВ Бистрица- охранителна зона?>>

Критичен преглед на резултати от анализа на „Питейна вода от ПСОВ Бистрица третирана с коагулант Lubroflog 19“>>

Сравнение на сертификати, представени от Континвест ООД към процедури ТТ001806 (за доставка на ферихлорид) и ТТ001795 (за доставка на алуминиев хлорид хидроксид сулфат).
Виж още >>


Документи на Континвест ООД, с които печели обществена поръчка (ТТ001795) за доставка на реагент (коагулант) за пречистване на питейната вода на София. В коментарни бележки е посочена несъстоятелността на документите, приети от Софийска вода АД, Софийска община, КЗК и другите компетентни контролиращи институции в Република България.
Виж още >>

За решението на ВАС>>


За водата на София >>

Виж още >>

Актуално!

РЕШЕНИЕТО НА ПОВЕЧЕТО ПРОБЛЕМИ Е ЛЕСНО И ЕВТИНО, КОЕТО ГО ПРАВИ НЕИЗПЪЛНИМО ДОКАТО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЧИСТА ВОДА ЗА ХОРАТА НЕ Е ПО-ВАЖНО ОТ ЖАЖДАТА ЗА ГОЛЯМА ПЕЧАЛБА.

Виж още >>


Трейлър на документалния филм „Вода за продан“

гледай целия филм „ВОДА ЗА ПРОДАН“ >>


Водата на София – цена, качество, бъдеще >>

Виж още >>